KIM JESTEŚMY

Jesteśmy organizacją typu non-profit. Utrzymujemy się ze składek członków naszej organizacji. czytaj dalej

STATUT

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO – CHIŃSKIEJ (Tekst jednolity) I POSTANOWIENIA OGÓLNE § l Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Chińskiej i jest w dalszej części Statutu zwane "Towarzystwem". § 2 Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedziba jego władz - m.st. Warszawa. czytaj dalej

ZARZĄD GŁÓWNY TPPCH

Obecny Zarząd Główny ukonstytuował się w roku 2012. czytaj dalej

  • Nadchodzące wydarzenia współorganiozwane przez TPPCh

    Nadchodzące wydarzenia współorganiozwane przez TPPCh

    czytaj dalej

  • Zapraszamy do TPPCh

    Zapraszamy do TPPCh

    Jesteśmy organizacją otwartą na wszystkich. W ostanich latach obserwujemy ponowne zwiększenie zainteresowania Chinami. czytaj dalej