Reprezentanci Oddziałów Terenowych TPPCh

Oddział Wielkopolski  – Przewodnicząca Izabela Nałęcz 

Oddział Krakowski – Przewodniczący Wiesław Adamik

e-mail: krakow@tppch.pl 

 

Oddział Warszawski - Przewodniczący  Marcin Wielondek

e-mail: agnieszka.skawinska@tppch.plwarszawa@tppch.pl 

 

Oddział Poznański – Przewodnicząca Elżbieta Malik

Oddział Toruński - Przewodniczący Adam Marszałek

Oddział Zachodniopomorski - Przewodniczący Tomasz Schneider

Odział Śląski - Przewodniczący Jerzy Kandziora

Oddział Pomorski  - Przewodniczący Paweł Jajkowski

Odział Koszaliński - Barbara Li - Przywara

Przewodniczący Oddziałów Wojewódzkich i Terenowych są jednocześnie członkami Zarządu Głównego i uczestniczą w zebraniach plenarnych Zarządu Głównego.